Organisatie Advies

Een goed draaiende organisatie is als een geoliede machine. Om het maximale uit uw organisatie te halen moeten alle onderdelen goed op elkaar afgestemd zijn. Vanuit een bedrijfskundige achtergrond kan uw organisatie geanalyseerd, ingericht en waar mogelijk gestroomlijnd worden.

CLeaR Consultancy kijkt naar organisaties vanuit de procesbenadering; wat zijn de primaire en secundaire taken en processen van uw organisatie en waar sluiten ze op elkaar aan? Hierdoor kunnen processen duidelijker en efficiënter worden ingericht. Aandachtsvelden als leiderschap, communicatie en bedrijfscultuur zijn vervolgens de variabelen waarop gestuurd kan worden.
Belangrijke uitgangspunten binnen de bovenstaande werkwijze zijn:De keten is net zo sterk als de zwakste schakel (procesanalyse);Waar doelen gesteld worden, moet gecontroleerd worden (planning & control cyclus);Inhoud gaat voor vorm;Focus op cultuurdragers om een cultuurverandering in gang te zetten (cultuur gaat pas leven als de bepalende functionarissen ernaar leven);Organiseren is een middel om zaken eenvoudiger te maken!