Preparatie

CLeaR Consultancy kan u van dienst zijn op het gebied van oefenen en planvorming; zowel op het niveau van beleidsontwikkeling als op uitvoerend niveau. CLeaR Consultancy heeft zich gespecialiseerd in het opstellen van operationele plannen waarin de gebruiker centraal staat. Concreet kunt u hierbij denken aan:Opstellen van oefenbeleidsplannen en oefenplannen.Opstellen en doorvoeren van verbetertrajecten.Verankering van de benodigde competenties binnen het oefenprogramma.Afnemen van competentie analyses en trajectbegeleiding.Operationeel informatie management. Ontwikkelen en opstellen van rampbestrijdingsplannen en rampenplannen (zowel mono- als multidisciplinair).