Externe Veiligheid

De brandweer is zich in de loop der jaren steeds meer gaan bezighouden met risicobeheersing; risico’s die voorkomen kunnen worden, hoeven uiteindelijk niet meer bestreden te worden. Het vakgebied van de externe veiligheid richt zich voornamelijk op het adviseren van het bevoegd gezag om gevaarlijke situaties zoveel mogelijk te beperken. Hierbij gaat het om risico’s die gegenereerd worden door inrichtingen en/of infrastructuur. CLeaR Consultancy heeft ruime ervaring opgedaan met advisering op het gebied van het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen. Hierdoor ondersteunt CLeaR Consultancy u met goede kennis van het vakgebied en een snelle inpasbaarheid in uw organisatie; de ervaring is immers bij verschillende brandweerorganisaties opgedaan.