Coaching en Training

Coaching:
Niet alleen organisaties veranderen maar ook de omgeving ervan en de mensen die er werken. Voor mensen in een nieuwe functie, in een nieuwe organisatie of in een veranderende omgeving vraagt dit soms een aanpassing en/of herijking van het aangeleerde, vertrouwde gedrag. In een coachingstraject wordt de effectiviteit van het aangeleerde gedrag afgezet tegen de eisen die de nieuwe functie, organisatie of omgeving eraan stelt. Het doel is te komen tot een werkhouding die recht doet aan de persoonlijkheid van het individu en tegelijkertijd effectief is voor de organisatie.
CLeaR Consultancy is vertrouwd met verschillende methoden en technieken binnen het vakgebied en biedt meerwaarde door de beste aspecten van de verschillende “scholen” te combineren.
Training:
Trainingen van CLeaR Consultancy richten zich voornamelijk op aanleren en verbeteren van repressieve vaardigheden van leidinggevenden in het veld. Hierbij wordt aandacht besteed aan zowel de brandweerinhoudelijke vaardigheden als ontwikkeling van de bijbehorende competenties. Door middel van een goed opgebouwd leerproces, duidelijke terugkoppeling over de doorgemaakte ontwikkelingen en maatwerk voor het individu, is CLeaR in staat duidelijke en aansprekende resultaten te boeken.
Voor trainingen kan gebruikt gemaakt worden van video observatie, een breed netwerk van ervaren docenten en trainers en een betrouwbare beoordelingsmethode voor competenties (KUIL trainingen).