Beleidsadvies

CLeaR Consultancy kan u en uw organisatie ondersteunen bij het analyseren van problemen en bij het opstellen van beleid om deze problemen op te lossen. Uitgangspunten hierbij zijn:
Een grondige omgevingsanalyse.Vaststellen van visie, randvoorwaarden en doelen.Opstellen van een realistische tijdsplanning.Aandacht voor de benodigde communicatie binnen de organisatie.Nieuw beleid inpasbaar maken in de organisatie.Verankeren van het beleid door middel van een “planning & control” cyclus en een adequate beheersorganisatie.
Ondersteuning bij het invoeren van het nieuwe beleid is desgewenst ook mogelijk.

Homepage